Vingerafdruk

Missie & Visie

Missie

Bestrijding van mensenhandel

Ik ben werkzaam geweest als adviseur aanpak mensenhandel bij CoMensha en projectleider bij FairWork. Mijn voornaamste taken bestonden uit het adviseren en ondersteunen van verschillende gemeenten en focusgroepen met het ontwikkelen van beleid en een aanpak voor mensenhandel. Daarnaast heb ik als projectleider twee aanvullende projecten gedraaid. Met mijn opgedane ervaring bij Veilig Thuis, CoMensha en met de Post-HBO Bestrijding Mensenhandel op zak, ben ik gespecialiseerd in de bestrijding van mensenhandel. Een integrale aanpak is nodig en vooral het vergroten van bewustwording, betere signalering en het delen van kennis. Deze drie pijlers staan voor mijn werkzaamheden centraal. Mensenhandel is een enorme schending van de lichamelijke en geestelijke integriteit. Het is een schending van mensenrechten. Deze vorm van ondermijnende criminaliteit is te belangrijk om te negeren. Het is onzichtbaar, het is haalcriminaliteit en speelt zich af in een donkere wereld binnen onze maatschappij. Het speelt zich af in de schaduwkant van het leven, waar veel slachtoffers wachten op een uitkomst of een uitweg uit deze criminele omgeving. 

Empower women

De cijfers liegen er niet om. Het aantal slachtoffers van seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag is voornamelijk vrouw. Het grootste percentage slachtoffers is vrouw. Het grootste percentage plegers is man. Feministisch in hart en nieren, sta ik voor gelijkwaardigheid. Gelijke rechten, gelijke kansen en mogelijkheden. Voor mannen en vrouwen, voor iedereen. Want elk mens telt. Volgens de statistieken, de emancipatiemonitor en andere cijfers (CBS/SCP), is de economische zelfstandigheid nog steeds een aandachtspunt. Er is nog een loonverschil tussen mannen en vrouwen en de aandelen van topvrouwen zijn lager. Ik besef dat de kansen die ik als vrouw heb in dit land, niet vanzelfsprekend zijn voor veel vrouwen in andere landen. Dit besef maakt mij dankbaar voor mijn eigen positie en zeker ook strijdlustig naar meer gelijkwaardigheid. Het is tijd dat vrouwen, mannen, iedereen, zichzelf zal omarmen en ontplooien tot de beste versie van zichzelf.

Slachtofferschap

Slachtoffer van geweldsdelicten, van grensoverschrijdend gedrag, van intimidatie, van overige delicten. Het tekent je voor het leven. Het geeft psychische gevolgen met een grote impact. Wat is nou precies slachtofferschap en hoe kan je weerbaarheid en veerkracht vergroten in de maatschappij? Beiden zo belangrijk en nodig voor meer cohesie, meer harmonie en meer vriendelijkheid naar elkaar in onze samenleving.

Daderschap

De een vervalt in de criminaliteit. De ander niet. De een heeft meer sociale stabiele omstandigheden. De ander heeft geen goed voorbeeld gehad. De een heeft andere normen en waarden meegekregen dan de ander. Dit verschil is zichtbaar in de samenleving en hier kunnen al eerder interventies op worden uitgezet. Criminaliteitspreventie in al zijn facetten dient aandacht te krijgen.

Consent en victim blaming

Het is tijd voor een verandering in de maatschappij. Het is tijd voor meer consent. Voor minder victim blaming. Dit is vastgeroest en wordt in stand gehouden. Dit is wat men kent, hoe de cultuur is gevormd. Deze cultuur is langzaam aan het veranderen. Bij velen openen de ogen, en komen er misstanden aan het licht. Een cultuuromslag die is begonnen met het verhoogde zelfbewustzijn van het individu, meer ontwapening, meer liefde en verlichting. De emancipatie en de waarde van gelijkwaardigheid. Dit is een stroming en verandering die langzaam is gestart, niet meer zal ophouden en ten goede zal zijn van de samenleving en maatschappij.

Visie

Gelijkwaardigheid van eenieder en respect voor elkaar. Een shift in de samenleving ter vergroting van bewustwording, zelfbewustzijn en liefdevolle vriendelijkheid naar elkaar. Criminaliteit draagt bij aan een onveilige samenleving. Veiligheid is een groot goed, veiligheid is van ons allen. Je veilig voelen, veilig over straat durven en vertrouwen in zowel jezelf als de overheid om gezamenlijk criminaliteit aan te pakken, zijn belangrijke aspecten van de visie van Criminologe024.